24
Th5

Danh mục hàng cấm

Kính gửi Quý Khách hàng! – Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng…

24
Th5

Chính sách giao hàng nội địa

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM 1. Định nghĩa. – Quá trình chuyển hàng…

24
Th5

Chính sách đóng hàng

A.CHÍNH SÁCH ĐÓNG KIỆN GỖ 1. Thông tin về dịch vụ Đóng gỗ là một hình…

24
Th5

Chính sách kiếm điểm

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM 1. Định nghĩa Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm…

24
Th5

Chính sách khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI – Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có):…

24
Th5

Quy định đặt hàng

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG • Hàng chỉ thật sự được đặt mua sau khi khách hàng…

24
Th5

Quy định tính phí lưu kho

CHÍNH SÁCH LƯU KHO 1. Định nghĩa “Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho…

.
.
.
.
Đặt hàng trung quốc | Đặt hàng taobao | Đặt hàng 1688 | Đặt hàng tmall | Đặt hàng alibaba | Đặt hàng Quảng Châu | Vận chuyển hàng Trung Quốc |